Itinerari d'obertura de l'escola

 

QÜESTIONARIS I TESTS

   
   
Qüestionari inicial de l'itinerari
 
Primer test autoavaluatiu
 
Segon test autoavaluatiu
 

 

VISIÓ DE LES FAMÍLIES

   
   
Configuracions prèvies a obrir Clickedu
Pantalla d'inici Configuració de la visió de les famílies
Les meves matèries Visió de les famílies
La meva fitxa Extraescolars 11. Els pares realitzen inscripcions
Continguts Vendes i activitats 11. Els pares realitzen comandes
Calendari Deures i tasques del calendari
Carpetes  
Gestions  
Manual editable per a les famílies  

 

APP

   
   
Introducció a l'app
Eines de l'app per a les famílies Què ens trobem dins l'app

 

COMUNICACIÓ I MISSATGERIA

   
   
Flux de comunicació
Configuració de la missatgeria interna Missatgeria interna - Enviament 
Nou missatge, grups personals, carpetes...  

 

NOTES I OBSERVACIONS

   
   
Ítems avaluatius Visió dels ítems. Pares i tutors
Avaluar  

 

TUTORIA I ENTREVISTES

   
   
Crear entrevistes
Entrevistes pendents de concertar Entrevistes. Demanar una entrevista
Demanar una entrevista als pares Entrevistes. Realitzar i registrar una entrevista
Fulls de seguiment tutorial  
Seguiment tutorial  
Tutor personal  

 

DOIP I COMPORTAMENT

   
   
Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP)  
Comportament  

 

NOTÍCIES, FOTOGRAFIES I TWITTER

   
   
Com crear o pujar un menú
Àlbums de fotografies  
Gestionar Twitter