Itinerari d'aproximació pràctica a la innovació educativa

 

QÜESTIONARIS I TESTS

   
   
Qüestionari inicial de l'itinerari
 
Funcionalitats per posar en marxa
 
Primer test autoavaluatiu
 
Segon test autoavaluatiu
 

 

QUADERN VIRTUAL I ÍTEMS AVALUATIUS

   
   
  Ítems avaluatius
Tancar l'avaluació d'una matèria
Avaluar i tancar l'avaluació prèvia
Avaluar i tancar l'avaluació final
 
 
 
 

 

TREBALL COMPETENCIAL I COOPERATIU

   
   
Configurar competències bàsiques i atributs del perfil LOEM ESO: Àmbits transversals, configuració i avaluació
Avaluar les competències bàsiques  

 

PROJECTES I RÚBRIQUES

    
   
  Rúbriques
Mur i tauler del projecte  
Avaluar el projecte   
Crear una rúbrica  
Avaluar una rúbrica - Resultats i estadístiques  

 

MOBILITAT AMB L'APP

   
   
Eines de l'app per al personal de l'escola  Què ens trobem dins l'app (Famílies) 
Eines de l'app per a les famílies   

 

CLASSROOM, MOODLE I ALTRES EINES

   
   
  Passarel·les  
Sincronització amb Google Classroom  
Ítems avaluatius relacionats amb una activitat de Google Classroom  
Connectivitat amb Moodle  
Ítems avaluatius relacionats amb una activitat de Moodle  
 
 
Configuració de connectors externs - Connectivitat de Clickedu amb Office 365  

 

CAPS D'ESTUDIS I COORDINADORS