Itinerari de rebuts i serveis

 

QÜESTIONARIS I TESTS

   
   
Qüestionari inicial de l'itinerari
 
Funcionalitats per posar en marxa
 
Primer test autoavaluatiu
 

 

GESTIÓ DE REBUTS

   
   
Generació de rebuts
Configurar format carta d'històric d'impagaments
Remeses retornades
Model 182
Definició
Facturar a personal docent i administratiu
Preguntes més freqüents sobre rebuts
 
  Revisió dels rebuts: cerca avançada

 

MENJADOR, ACOLLIDA I TRANSPORT

   
   
Menjador
Acollida
Transport
 
  Com passar llista (Menjador i Acollida)
  Previsió de menús (Menjador)

 

EXTRAESCOLARS

   
   
Coordinador i monitor d'extraescolars
Butlletí d'extraescolars
Assistència extraescolars
 
 
 
 
 
 
 
  Generar el butlletí

 

VENDES I ACTIVITATS

   
   
Percentatges per a albarans
 
 
 
 
  Els pares realitzen comandes