Permisos. Arxius

Descripció dels permisos d'Arxius


A continuació es descriu la funcionalitat dels permisos que podeu trobar a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar) > Arxius.

Consulteu l'índex de permisos per trobar aquell que busqueu.

 


 

ADMINISTRAR ELS DOCUMENTS VALIDATS

Permet gestionar els documents validats —afegir noves carpetes i documents validats, traspassar arxius i modificar i esborrar les carpetes i els documents existents— i els formats de treball —afegir noves carpetes validades i formats, traspassar arxius i modificar i esborrar les carpetes i els formats—, des dels apartats Documents validats i Formats de treball, respectivament, a Arxius. Sense el permís es poden modificar aquelles carpetes i documents validats als quals es té privilegis d’escriptura.

Està pensat per als responsables de qualitat i la gestió d'arxius de l'escola.

 

ACCEDIR ALS LLISTATS DELS DOCUMENTS VALIDATS I DELS FORMATS DE TREBALL

Permet veure Llistat dels documents validats i Llistat dels formats de treball, des dels apartats Sumari d’arxius i, respectivament, des de Documents validats i Formats de treball, al bloc Arxius.

Està pensat per als responsables de qualitat i la gestió d'arxius de l'escola.

 

AFEGIR FORMATS VINCULATS AL DOCUMENT VALIDAT

-

 

ADMINISTRAR ELS DOCUMENTS EXTERNS

Permet afegir nous documents externs, sigui un a un o massivament, des de l’apartat Documents externs, a Arxius. Aquests documents depenen d’una entitat externa a l’escola i, per tant, no han de ser validats.

Està pensat per als responsables de qualitat i la gestió d'arxius de l'escola.

 

ADMINISTRAR LES CARPETES PÚBLIQUES

Permet gestionar les carpetes públiques i els seus arxius, des de l’apartat Carpetes públiques, a Arxius. Les carpetes públiques serveixen per posar-hi arxius visibles pels alumnes i responsables.

Està pensat per als responsables de la gestió d'arxius de l'escola.