Exportació de dades acadèmiques QPRE (Catalunya)

Per obtenir la QPRE dels alumnes de 1r a 3r d'ESO


Us facilitem les dades dels alumnes de primer a tercer d'ESO que heu d'importar al registre de la nota mitjana dels tres primers cursos de l'ESO.

  • Permís necessari: Accedir al bloc AdministracióGestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

 


 

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

2.Importacions/exportacions cliqueu Exportació de dades acadèmiques QPRE.

3. Indiqueu els alumnes dels quals vulgueu exportar les dades i cliqueu Cercar.

Com més alumnes indiqueu, més tardarà la pàgina a carregar-se.

               

4. Ompliu els camps que falten.

Podeu copiar un camp a tots els alumnes clicant Copiar a tots els alumnes.

5. Si falta algun camp no editable des de la pantalla com Número RALCDNI, cliqueu , que us obre una nova pestanya per editar la fitxa de l'usuari. Introduïu els camps que falten, guardeu i actualitzeu la pantalla de la QPRE.

6. Cliqueu Generar CSV.