Permisos. Calendari

Descripció dels permisos de Calendari


A continuació es descriu la funcionalitat dels permisos que podeu trobar a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar) > Calendari.

Consulteu l'índex de permisos per trobar aquell que busqueu.

 


 

INTRODUIR ESDEVENIMENTS AL CALENDARI D'ALTRES USUARIS

Permet crear esdeveniments al calendari d’altres usuaris de l’escola, des de l’opció Hi ha altres destinataris, quan es crea un nou esdeveniment. Sense aquest permís un mestre pot introduir esdeveniments al calendari dels seus alumnes i dels alumnes de les seves matèries.

Està pensat per a direcció, secretaria, responsables de comunicació, caps d’estudis, etc.


ADMINISTRAR ESPAIS I INVENTARI

Permet accedir a les accions d’aules, edificis i inventari, des del mòdul El centre, a Administració, per donar-ne d’alta, modificar-ne i donar-ne de baixa. També es pot definir si una aula o un element de l’inventari necessiten validació de reserva. Els departaments es poden gestionar sense el permís.

També cal algun dels permisos següents:
Accedir al bloc Administració
Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics
Gestionar les dades del personal docent i PAS

Està pensat per a l'equip directiu o el responsable de la configuració del Clickedu a l’escola.


VALIDAR RESERVES D'AULES I INVENTARI

Permet aprovar o denegar una reserva d’aula o d'inventari, des del mòdul Validació reserves, a Gestió i a Sumari.

També permet ser escollit com a persona que farà la validació d'una reserva.

Està pensat per a l'equip directiu.