Permisos. Continguts

Descripció dels permisos de Continguts


A continuació es descriu la funcionalitat dels permisos que podeu trobar a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar) > Continguts.

Consulteu l'índex de permisos per trobar aquell que busqueu.

 


 

 ADMINISTRAR I GESTIONAR ELS RECURSOS DEL CENTRE

Permet configurar la carpeta de recursos i modificar i esborrar els recursos del centre, des de Continguts > Carpetes de recursos. Sense el permís es poden afegir recursos i modificar i esborrar els propis.

Està pensat per a caps d'estudis.

 

VALIDAR ELS RECURSOS DEL CENTRE

Permet validar els arxius i els vincles dels recursos del centre.

Està pensat per a caps d'estudis.

 

ADMINISTRAR LES LLICÈNCIES DE LES DIFERENTS EDITORIALS

Permet afegir llicències dels llibres digitals i veure les llicències actives. Sense el permís es pot accedir als llibres digitals propis.

Està pensat per als responsables de TIC o els caps d'estudis.