Assistència de la meva classe

Per analitzar l'assistència dels meus alumnes


En aquesta pantalla el tutor d'una classe pot veure els avisos de consergeria dels seus alumnes i diferents resums d'assistència: setmanal, mensual acumulat i per avaluació. Hi pot accedir des de MatèriesLa meva classe >  Assistència.

Índex:
Avisos de consergeria
Resum setmanal
Resum mensual acumulat
Resum per avaluació
Absentisme per matèries

 


 

   AVISOS DE CONSERGERIA

Aquí podeu veure els avisos de consergeria vinculats als vostres alumnes.

               

Podeu filtrar-los per tipus, per dates i per si els heu llegit o no.

Si cliqueu  (Llegir) d'un avís no llegit, el marcareu com a llegit. Si cliqueu  (Veure), podreu veure'n tots els detalls i afegir-hi comentaris.

 


 

   RESUM SETMANAL

Aquí podeu veure les absències i els retards dels vostres alumnes per setmana.

               

Si poseu el ratolí sobre una absència o retard veureu els detalls de la falta.

Si passeu llista per sessió, si cliqueu una falta, la podeu justificar. Recordeu que també podeu justificar absències i retards en bloc.

 


 

   RESUM MENSUAL ACUMULAT

En aquesta pantalla podeu veure els totals d'absències i retards per mesos.

               

Si poseu el ratolí sobre una casella, en veureu els detalls.

 


 

   RESUM PER AVALUACIÓ

Hi podeu consultar els totals d'absències i retards, també els de cada motiu d'absència i retard.

               

Si poseu el ratolí sobre una casella, en veureu els detalls.

 


 

   ABSENTISME PER MATÈRIES

Si passeu llista per sessió, podeu veure el percentatge d'absentisme (justificat i no) de cada alumne a cada matèria.

               

Clicant Mostrar nombre d'absències veureu el total d'absències en lloc del percentatge.

Si poseu el ratolí sobre una casella, en veureu els detalls.