Gestió de matèries optatives

Per definir el càlcul de les optatives a la mitjana final d'etapa


Per calcular la nota mitjana final d'etapa d'ESO dels centres de Catalunya, de 1r a 3r només es pot utilitzar una nota de matèries optatives per curs. Per això podeu definir, per a cada alumne, si aquesta nota serà la mitjana aritmètica de totes les optatives d'un curs (opció per defecte) o si serà la nota final d'una d'elles.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Acadèmic.

2.Alumnes, cliqueu Gestió de matèries optatives.

3. Seleccioneu una classe d'ESO i cliqueu Cercar.

El tutor d'una classe també hi pot accedir des de Matèries > La meva classe > Alumnes > Documentació oficial i normativa > Gestió de matèries optatives.

               

4. Definiu quina nota s'utilitzarà per calcular la nota mitjana final d'etapa.

Podeu triar la mateixa opció per a tots els alumnes clicant (Seleccionar tots).

5. Cliqueu Guardar.

També podeu definir-ho individualment des d'Administració > Gestió d'usuaris > un alumne > Alumne > un curs > Accions > Gestió de matèries > Gestió de matèries optatives.