Llistat de custòdia en exclusiva

Per consultar qui té la custòdia en exclusiva


A la fitxa de l'usuari dels pares podeu informar si un pare té la custòdia en exclusiva del seu fill. Des d'aquesta pantalla podeu comprovar quins pares i alumnes tenen la custòdia en exclusiva.

1. Des del bloc Administració, aneu al mòdul Gestió d'usuaris.

2.Accions, cliqueu Llistat de custòdia en exclusiva.

               

Aquí podeu consultar qui té la custòdia exclusiva de qui, cercant per pare des de Llistat de pares o per alumnes des de Llistat d'alumnes.

3. Cliqueu (Imprimir) per imprimir la taula.

Si cliqueu  (Editar) d'un usuari accedireu a la seva fitxa.

Si a un alumne cliqueu  (Pares) accedireu a Pares i mares.

Si cliqueu  (Graella de dades dels pares) a dalt de tot, podeu accedir directament a la graella de dades dels pares.