Custòdia en exclusiva

Per informar i consultar els alumnes amb custòdia en exclusiva


Podeu introduir aquells pares que tenen la custòdia en exclusiva d'algun fill i llistar-los. Això us pot servir per saber quins progenitors poden prendre decisions sobre els alumnes i també per informar correctament el model d'Hisenda 233.

 
PER INFORMAR-LA INDIVIDUALMENT

1. Aneu a la fitxa d'usuari del pare que tingui la custòdia en exclusiva.

Administració > Gestió d'usuaris > un alumne >  (Pares i mares) > un responsable >  (Editar)

Administració > Gestió d'usuaris > Pares i mares > un responsable >  (Editar)

2. A baix de tot, a l'apartat Alumnes, indiqueu els fills dels quals el progenitor té la custòdia en exclusiva.

               

3. Cliqueu Guardar.PER INFORMAR-LA MASSIVAMENT

1. Aneu a AdministracióGestió d'usuarisAccionsGraella de dades dels pares.

2. Seleccioneu les classes que voleu llistar, marqueu Custòdia en exclusiva i cliqueu Cercar.

               

3. Dels diferents alumnes, indiqueu si algun pare en té la custòdia en exclusiva i guardeu.PER CONSULTAR SI ALGÚ TÉ LA CUSTÒDIA EN EXCLUSIVA

1. Aneu a AdministracióGestió d'usuarisAccions > Llistat de custòdia en exclusiva.

               

Podeu consultar quins pares tenen la custòdia en exclusiva des de Llistat de pares i de quins alumnes algun pare té la custòdia en exclusiva des de Llistat d'alumnes.