Sincronització amb Google Classroom

Per sincronitzar la plataforma de Google Classroom (dins el G Suite) amb Clickedu


Si en el vostre centre utilitzeu o voleu utilitzar Google Classroom, podeu vincular-lo amb Clickedu. Així, els docents, els alumnes i les matèries de Clickedu i Google Classroom estaran relacionats, de manera que des de Clickedu pugueu importar automàticament notes del Classroom.

Per poder fer aquesta vinculació s'han de complir els següents requisits:
— Que l'escola tingui G Suite.
— Que l'usuari que faci la vinculació estigui connectat amb Google amb un usuari que tingui permisos d'administració del G Suite.

Hi ha dues vies diferents per sincronitzar el Classroom, depenent de la situació de cada escola respecte a aquesta plataforma:
Exportar dades a Google Classroom. Teniu Google Classroom configurat i el voleu vincular amb els usuaris de Clickedu.
Sincronitzar Google Classroom. No teniu Google Classroom configurat i hi voleu copiar l'estructura i els usuaris de Clickedu.

Per tal que se sincronitzin tots els cursos, cal que la persona que fa la sincronització tingui el permís 
"Super Admin Google Apps Administrator Seed Role" a la consola de Google. També cal que totes les aplicacions de Google de la pàgina Servicios de administración de Google Workspace tinguin permisos atorgats.

Segons quina sigui la via que heu de seguir, cliqueu un botó o un altre: