Llistats, informes i graelles

Per accedir fàcilment als llistats del bloc Administració


El bloc Administració té molts llistats, repartits en els diferents mòduls. En aquest mòdul estan tots agrupats perquè els pugueu trobar fàcilment.

1. Des del bloc Administració, aneu al mòdul Llistats, informes i graelles.

               

Segons els permisos que tingueu podreu accedir a més o menys llistats.En el següent llistat podeu posar el ratolí sobre cada element per veure els permisos necessaris per accedir-hi.

   LLISTATS I INFORMES DELS USUARIS

Alumnes

Llistats d'alumnes
o també

Llistats d'alumnes (nova versió)
o també

o també

Llistat d'alumnes preinscrits
o també

o també

Llistat de germans
o també

Informes d'alumnes
o també

o també

Centres de procedència
o també

Llistat d'alumnes repetidors
o també

Pares

Llistats de pares
o també

Graella de dades dels pares
o també

o també

Llistat de custòdia en exclusiva
o també

o també

Professors

Llistats de personal +
o també
+

Llistat de professors (nova versió)
o també

o també

Llistats de dades de formació +
o també
+

Llistats de dades contractuals +
o també
+

Llistats de contractes de finalització pròxima +
o també
+

Llistat d'altes i baixes laborals +
o també
+

Llistat de titulacions del personal +
o també
+

Llistat de dades contractuals vigents +
o també
+

Llistats d'estadis +
o també
+

Usuaris

Llistats d'usuaris
o també

o també

— Llistat d'emergència

 

   GRAELLES

Graelles de dades d'alumnes i responsables +
o també
+

Graelles de PD, PAS i altres +
o també
+

 

   LLISTATS ACADÈMICS

Llistats de classes

Llistats de grups

Llistat de matèries

Llistat de notes

Llistat d'alumnes amb matèries pendents

 

   LLISTATS I INFORMES D'ASSISTÈNCIA

Alumnes

Llistat d'absències

Professors

Llistat d'assistència +
o també
+
o també
+

Estadístiques d'assistència +
o també
+
o també
+

 

   LLISTATS GENERALS I ESTADÍSTIQUES

Estadístiques del centre
o també

o també

 

   LLISTATS DE GESTIÓ I SERVEIS

Llistat d'entrevistes

Llistat de serveis
o també

o també

Llistat d'extraescolars
o també

o també

 

   PERMISOS

Llistat de permisos +
o també
+
o també
+