Gestionar les respostes de les autoritzacions

Per confirmar quines autoritzacions teniu


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començarCrear una autorització


Quan heu enviat peticions d'una autorització i les famílies us han començat a retornar les autoritzacions, podeu confirmar que les autoritzacions que heu rebut a través de Clickedu són correctes, informar quines famílies han autoritzat amb paper, adjuntar una imatge d'aquesta autorització i enviar recordatoris a les famílies que falten.

Tingueu en compte que perquè els responsables puguin autoritzar les peticions des de la plataforma o l'app cal que tinguin permís d'escriptura (Administració > Gestió d'usuaris > un alumne >  (Pares i mares) > un responsable >  (Permisos)). Amb el permís de lectura, el que podrà fer el responsable és descarregar-se l'arxiu adjunt i entregar-vos l'autorització signada en mà.

  • Permís necessari: Accedir al mòdul d'autoritzacions

 
1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Autoritzacions.

2. Aneu a la carpeta on hi ha l'autorització i cliqueu (Llistat de peticions).

               

Les peticions poden tenir tres estats: pendent, autoritzada i no autoritzada.

Si està pendent, és que encara ningú ha informat sobre si la família autoritza o no la petició.

Quan està autoritzada pot ser que ho hagi fet la família des de la plataforma o l'app o algú del personal del centre. Quan qui ho fa és la família, l'autorització no està verificada fins que algú del centre comprova que l'autorització és correcta.

3. Si teniu peticions autoritzades i no verificades, comproveu que l'autorització sigui correcta i, si ho és, cliqueu (Verificar).

A la columna Responsables podeu veure qui ha signat l'autorització i amb la icona  (Descarregar arxiu) us podeu descarregar l'autorització signada.

Clicant  (Modificar) podeu editar l'autorització.

               

4. Si us han entregat l'autorització en mà, cliqueu (Autoritzar), que automàticament també donarà l'autorització per verificada.

També podeu penjar l'autorització clicant (Modificar) i actualitzant l'arxiu a Document signat. D'aquesta manera, tindreu totes les autoritzacions a Clickedu per poder-les recuperar sempre que vulgueu.