Crear una autorització

Per crear una autorització i enviar-la a les famílies


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començarOrganitzar les autoritzacions en carpetes


Ja sigui per als drets d'imatge, per a una sortida escolar o per fer un projecte amb gallines, podeu crear una autorització des de Clickedu per enviar-la a les famílies i que us la tornin autoritzada.

Aquestes autoritzacions també es poden veure des de Matèries > La meva classe > Dades personals i des de la fitxa de l'alumne, a Dades personals.

  • Permís necessari: Accedir al mòdul d'autoritzacions.

 
1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Autoritzacions.

2. Situeu-vos a la carpeta d'autoritzacions on la voleu i cliqueu la icona (Crear autorització).

               

3. Indiqueu el nom de l'autorització (p. ex., Excursió al zoo), la seva descripció i la data límit en què els responsables poden entregar-vos l'autorització.

4. Adjunteu el document de l'autorització que els responsables dels alumnes han d'omplir.

5. Indiqueu si els responsables poden veure l'autorització des de la seva plataforma i l'app. Si la veuen, podran autoritzar o no la petició; si no, s'entén que vosaltres en fareu tota la gestió.

6. Definiu si cal que els dos responsables donin la seva autorització. En cas afirmatiu podeu indicar que només sigui necessària en els casos en què les famílies reben la documentació per duplicat (aquells que a Administració > Gestió d'usuaris > un alumne >  (Editar) > Alumne tenen marcat Enviar informació per duplicat).

7. Cliqueu Guardar. Anireu a la pantalla per assignar l'autorització als alumnes.

8. Indiqueu les etapes, els cursos o les classes dels quals voleu que se us mostrin els alumnes i trieu els alumnes desitjats.

9. Cliqueu Guardar.

Anireu a la pantalla de les peticions de l'autorització.

               

A la columna Accions podeu:
— Autoritzar o no una petició amb les icones  i . Per si la família us l'ha autoritzada però no a través de Clickedu.
— Verificar o desverificar una autorització amb les icones i  (si la petició no està pendent). Per confirmar que l'autorització que ha enviat la família és vàlida.
— Editar tots els aspectes de la petició (estat, verificació, arxiu i signants) amb la icona .
— Descarregar-vos l'arxiu que ha adjuntat la família (si n'hi ha) amb la icona .
— Esborrar la petició amb la icona . Només si l'autorització està pendent.

A més, si cliqueu el nom d'un alumne, podreu veure les seves peticions.

10. Per afegir més peticions, cliqueu  (Crear petició).

Si torneu a la pantalla anterior, amb les diferents autoritzacions, podreu veure l'autorització que heu creat.

               

A la columna Accions podeu:
— Editar-la amb la icona (Modificar).
— Veure les peticions fetes a les famílies amb la icona (Llistat de peticions). Una petició és el que envieu a les famílies perquè us ho tornin autoritzat.
— Amagar-la perquè ja no és necessària amb la icona  (Arxivar).
— Descarregar-vos el document adjunt amb la icona (Descarregar autorització).
— Informar a les famílies que tenen peticions d'autorització amb la icona (Enviar recordatori per correu electrònic).
— Esborrar-la amb la icona (Eliminar). Només si no hi ha peticions.

11. Per tal d'avisar a les famílies d'aquesta autorització que tenen una petició podeu anar a les accions de l'autorització i enviar un correu electrònic a tothom amb la icona (Enviar recordatori per correu electrònic).

Els pares podran veure les autoritzacions del curs escolar actual i autoritzar-les o no des de la plataforma i l'app si tenen permís d'escriptura.

Quan tingueu autoritzacions de les famílies, sigui en paper o a través de la plataforma, les podeu gestionar.

12. Quan ja no faci falta gestionar una autorització la podeu arxivar amb la icona  (Arxivar).

Podeu veure les autoritzacions arxivades clicant  (Mostrar les autoritzacions arxivades), que podeu desarxivar amb la icona  (Desarxivar).