Organitzar les autoritzacions en carpetes

Per tenir les autoritzacions ben organitzades i trobar sempre la que busqueu

  • Permís necessari: Accedir al mòdul d'autoritzacions

 
1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Autoritzacions.

               

2. Creeu una carpeta amb la icona  (Crear carpeta).

3. Indiqueu-ne el nom (p. ex., Primària) i cliqueu Guardar.

4. Entreu en aquesta carpeta clicant la carpeta amb el seu nom.

Podeu crear-hi subcarpetes (p.ex., els diferents cursos de l'etapa) creant carpetes des de dins, i així successivament tantes vegades com vulgueu (per exemple, per crear una carpeta per a cada classe de cada curs).

5. Moveu-vos a les carpetes superiors amb el fil de la part superior de la pantalla. Amb la icona  (Arrel) tornareu a la carpeta principal.

6. Per editar el nom d'una carpeta situeu-vos-hi i cliqueu  (Editar).