Configuració de les notes dels estudis no reglats

Per indicar el format de la nota final de curs

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

 
1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic.

2. Aneu a Configuració del curs escolar, a una etapa i cliqueu Configuració de les notes.

               

3. Escolliu si la nota final serà un nombre enter o un nombre amb dos decimals.

4. Cliqueu 'Guardar'.