Ponderació d'avaluacions

Per definir el pes de les avaluacions


Si les avaluacions no tenen el mateix pes en el càlcul de l'avaluació final, ho podeu indicar perquè es faci el càlcul com desitgeu.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

 
1.
 Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic.

2. Aneu a Configuració del curs escolar, a una etapa i cliqueu Ponderació d'avaluacions.

               

3. Si les avaluacions d'un curs tenen el mateix pes, perquè se'n faci la mitjana artimètica marqueu Mateix pes entre avaluacions. Si no, assegureu-vos que aquesta casella no està marcada i definiu la ponderació de cada avaluació.

Tingueu en compte que la suma dels percentatges ha de ser 100.

4. Cliqueu 'Guardar'.