Configuracions de la normativa

Per escollir entre algunes configuracions sobre normativa


Si la normativa de la vostra etapa permet que pugueu configurar-ne algun aspecte, podreu accedir a aquesta configuració des d'Administració > AcadèmicConfiguració del curs escolar > una etapa > Configuracions de la normativa.

Si no veieu Configuracions de la normativa és que no hi ha cap configuració disponible.