Configurar l'acta d'avaluació

Per escollir entre algunes configuracions sobre l'acta d'avaluació


Podeu definir quins equips podran ser convocats a les juntes d'avaluació i signar-ne les actes, i quina informació s'hi mostrarà.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

 
1.
 Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic.

2. Aneu a Configuració del curs escolar, a una etapa i cliqueu Acta d'avaluació.

               

3. Trieu els equips que podran ser convocats a la junta d'avaluació i signar-ne l'acta.

Recordeu que aquests equips els podeu crear des d'AdministracióPermisos > Equips'Alta d'equip', i que per dir qui va a cada equip ho heu de fer modificant un usuari.

4. Definiu la informació que voleu que aparegui a l'acta i cliqueu 'Guardar'.


Recordeu que podeu configurar que apareguin o no a l'acta d'avaluació els aspectes acadèmics, personals i evolutius dels alumnes, segons si el vostre centre els utilitza, així com la informació sobre aquests que voleu que es mostri.