Copiar els continguts d'una matèria

Per aprofitar la definició dels continguts per a totes les classes


Conceptes del glossari relacionats: sessió, continguts de la matèria

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Introduir els continguts de la matèria


Si teniu matèries amb més d'un grup/classe, us pot ser molt útil copiar els continguts entre ells. També podeu obtenir els continguts de la mateixa matèria però de cursos anteriors.

1. Des del bloc Matèries, aneu a la matèria des de la qual voleu copiar els continguts o a on els voleu copiar i cliqueu 'Continguts'.

2. Seleccioneu Copiar continguts a o Obtenir continguts de segons si la matèria on sou és la matèria origen o la matèria destí, respectivament.

3. Escolliu, en el desplegable, la matèria on voleu copiar els continguts o d'on els voleu obtenir.

Només us apareixeran els diferents grups d'aquesta mateixa matèria.

En el cas que els camps no coincideixin hi haurà uns desplegables per seleccionar a quin contingut de destí s'ha de copiar cada contingut d'origen.

4. Marqueu els continguts que vulgueu copiar i cliqueu 'Copiar continguts'.

              

Amb el permís Copiar continguts de les matèries podeu clicar, a Matèries > una matèria > Continguts'Copiar continguts'. Des de la pantalla que se us mostrarà podreu copiar i obtenir els continguts de  qualsevol matèria del vostre Clickedu.