Butlletí de l'avaluació final

Per definir com serà el butlletí final de Primària, ESO, Batxillerat i els estudis no reglats


Des d'aquesta pantalla podeu definir alguns aspectes del butlletí de l'avaluació final de les etapes de Primària, ESO i Batxillerat i dels estudis no reglats.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

 
1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic.

2. Aneu a Configuració del curs escolar, a una etapa i cliqueu Butlletí de l'avaluació final.

               

3. Escolliu els aspectes del butlletí final i cliqueu, a baix de tot, Guardar.

En el cas dels estudis no reglats també podeu definir aspectes de l'acta de qualificacions finals.