Full d'assistència per signar

Per imprimir un full perquè els alumnes puguin signar conforme han vingut


Si al vostre centre els alumnes han de signar un full d'assistència, podeu generar un PDF dels alumnes d'una matèria amb espais per signar.

1. Des del bloc Matèries, aneu a una matèria.

2. Al llistat d'alumnes cliqueu la icona de les tres ratlles i seleccioneu Full d'assistència per signar.

               

3. Introduïu el nombre de columnes que voleu (entre 2 i 8) i cliqueu 'Acceptar'.