Consentiments del Reglament general de protecció de dades (RGPD)

 

Per poder enviar informació comercial a un usuari, cal que us hagi donat el consentiment exprés per fer-ho. Des de Clickedu podeu indicar els usuaris que us han donat aquest consentiment, als quals podreu enviar informació comercial.

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començarCrear/Modificar un usuariTramesa massiva: correu electrònic, Crear i editar un butlletí informatiu

1. Aneu a Administració > Gestió d'usuaris > un usuari > icona del llapis (Editar).

2. A l'apartat Correu electrònic, marqueu Accepta rebre informació comercial del centre si l'usuari us ha donat el consentiment exprés.

               

Per activar-ho a molts usuaris alhora també ho podeu fer des de les graelles de dades dels usuaris (Administració > Gestió d'usuaris > Accions > Graelles > Graelles de dades d'alumnes i responsables o Graelles de PD, PAS i altres).

3. A l'hora de fer trameses massives per correu electrònic (Comunicació > Alumnes famílies o Personal docent i PAS > Tramesa massiva correu electrònic), si el missatge conté informació comercial, marqueu, a baix de tot, És correu comercial.

               

4. A l'hora de crear butlletins informatius (Comunicació > Butlletí informatiu > 'Crear un nou butlletí'), si el butlletí conté informació comercial, activeu És correu comercial.

               

D'aquesta manera s'enviaran els missatges i els butlletins només a aquells usuaris que us hagin donat el consentiment per enviar-los informació comercial.