Traspàs de conceptes facturables

Per traspassar els conceptes facturables d'un curs a un altre i aplicar-hi canvis de tarifa


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començarAssistent del traspàs de curs: introducció


Podeu traspassar els conceptes facturables d'un curs a un altre, amb els canvis necessaris.

1. Seleccioneu el curs escolar origen i cliqueu Traspassar.

2. Marqueu els conceptes facturables que vulgueu traspassar i especifiqueu si un concepte és propi del curs (p. ex. una sortida específica d'un sol curs) o de l'alumne (p. ex. quotes dels fills de professors).

Si deixeu els tres guionets, el concepte es traspassarà sense cap assignació; si escolliu propi de curs, s'assignarà als alumnes del curs al qual pertany, i si escolliu propi d'alumne, s'assignarà als mateixos alumnes que ara té.

També es traspassaran les assignacions als diferents responsables i els seus percentatges.

3. Cliqueu 'Continuar'. Se us redirigirà a la següent pantalla.

               

4. Apliqueu augments de preu als conceptes a partir de percentatges o imports.

També podeu aplicar-hi disminucions afegint un signe menys davant del número.

5. Cliqueu 'Guardar'.

Se us redirigirà a la pantalla principal, on podreu veure que el punt que acabeu de traspassar ha quedat marcat de color blau.


6. Si cliqueu Veure detalls i Tornar a traspassar podreu modificar els conceptes facturables traspassats.

Un concepte facturable traspassat es pot esborrar des de Gestió > Rebuts > Conceptes facturables.