Matèries que es cursen en un altre centre

Per configurar i avaluar matèries cursades en un altre centre que han de comptar per a la mitjana


Aquesta funcionalitat és per a aquells centres de l'estat espanyol amb alumnes de Batxillerat que cursen ensenyaments de música i dansa (vegeu més informació al Reial decret 562/2017).

Si teniu alumnes que cursen ensenyaments professionals de música i dansa, les matèries d'aquests ensenyaments han de comptar a la mitjana de Batxillerat. Heu d'activar la creació d'aquestes matèries perquè la seva nota compti a la mitjana.

  •  Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

 
1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

2. Cliqueu Altres configuracions, activeu la configuració amb l'identificador 695, Creació de matèries cursades a un altre centre, i cliqueu Guardar.

3. Aneu a Administració > Acadèmic > Matèries i grups i cliqueu Nova matèria.

4. Ompliu els camps, marqueu l'opció Matèria cursada a un altre centre i cliqueu Guardar.

               

5. Aneu a Administració > Gestió d'usuaris > Alumnes i cliqueu la icona (Alumne) d'aquell alumne que faci aquesta matèria.

6. Aneu al curs actual i cliqueu la icona (Modificar matèries).

7. A l'apartat Matèries cursades a un altre centre, indiqueu la matèria que fa l'alumne.

               

8. Cliqueu Guardar.

9. A la pantalla anterior cliqueu, en el curs actual, la icona  (Notes).

               

10. Introduïu les notes d'aquesta matèria i cliqueu Guardar.