Assistència data i Classes

Per passar llista de tots els grups d'un dia determinat i veure resums d'assistència


Amb permís, podeu passar llista de qualsevol alumne de qualsevol dia i veure resums d'assistència de cada classe, setmanals (si l'assistència és per sessió) o mensuals (si l'assistència és per dies).

  • Permís necessari: Accedir a Assistència data per passar llista d'un dia determinat

Índex:
Assistència data
Classes


ASSISTÈNCIA DATA

1. Des del bloc Matèries, aneu al menú superior i cliqueu Assistència data.

2. Indiqueu el dia del qual voleu introduir l'assistència i cliqueu 'Cercar'.

Us apareixeran totes les classes del centre, amb el nombre d'alumnes que hi ha i si s'ha passat llista.

               

Amb la icona (Full d'assistència) us podeu descarregar un full per passar llista en paper.

Amb la icona (Full d'observacions) us podeu descarregar un full per fer observacions en paper.

3. Per introduir l'assistència d'una classe cliqueu (Passar llista).

També podeu clicar aquesta mateixa icona d'una etapa per introduir l'assistència de tots els alumnes d'una etapa.

4. Introduïu l'assistència i cliqueu 'Guardar'.

Si teniu motius d'assistència els podeu escollir en el desplegable. Tingueu en compte que els motius ja tenen la justificació fixada, així que si la canvieu es traurà el motiu.

Amb la icona (Comentaris) podeu introduir comentaris d'un alumne.

Tingueu en compte que passar llista des d'aquesta pantalla no activa el flux de comunicació.
CLASSES

 1. Des del bloc Matèries, aneu al quadre superior i cliqueu Classes.

 2. Cliqueu una classe.

Si l'assistència és per dia/matí/tarda, podeu veure el resum d'assistència per mesos.

               

Si l'assistència és per sessió, podeu veure el resum d'assistència per setmanes.

               

Si poseu el ratolí sobre un registre en veureu la informació.

Podeu clicar una absències o un retard sense justificar per justificar-lo.