Traspàs de mesos facturables, serveis i factures

Per traspassar informació bàsica de Rebuts d'un curs a un altre


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començarAssistent del traspàs de curs: introducció


Podeu copiar els mesos facturables i les configuracions dels diferents serveis d'un curs a un altre.

1. Seleccioneu el curs escolar origen i cliqueu Traspassar.

               

2. Seleccioneu els mesos en què voleu que s'emetran rebuts.

3. Escolliu si els serveis es facturaran a mes actual o a mes vençut.

4. Modifiqueu les configuracions del servei que desitgeu.

5. Cliqueu 'Guardar'.

Se us redirigirà a la pantalla anterior, on podreu veure que el punt que acabeu de traspassar ha quedat marcat de color blau.6. Si cliqueu Veure detalls i Tornar a traspassar podreu tornar a traspassar aquestes dades. No podreu, però, desseleccionar els mesos que ja hàgiu traspassat.