Gestió de camps addicionals dels usuaris

Per afegir camps a les fitxes dels diferents tipus d'usuaris


Si al centre teniu dades que us agradaria que estiguessin a les fitxes dels usuaris, amb aquesta pantalla podeu crear els camps on afegir-les. Aquests camps es podran omplir editant un usuari i des de les graelles d'usuaris i es podran afegir a llistats i informes i a les preinscripcions.

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Gestió d'usuaris.

2.Accions, cliqueu Gestió de camps addicionals dels usuaris.

               

3. Per crear un nou camp cliqueu la icona del signe més (Nou camp).

4. Definiu el nom del camp, el tipus d'usuari per al qual serà i el tipus de camp.

5. Escolliu l'agrupació de la fitxa on anirà i si és un camp requerit.

6. Cliqueu 'Guardar'.

Tornareu a la pantalla principal, on veureu el camp que heu creat, que podreu editar (icona del llapis), esborrar (icona de la paperera) i, si el tipus de camp és un selector, editar els camps seleccionables (icona de la llista).

Un cop algun usuari tingui aquest camp informat, no podreu editar ni esborrar el camp, però sí que podreu veure aquest usuari amb la icona de l'ull. Des de la pantalla on se us mostren els usuaris amb aquest camp informat, podreu accedir fàcilment a editar les seves fitxes i també esborrar la informació del camp per poder-lo editar o esborrar.

7. Per ordenar aquests camps cliqueu la icona de les dues fletxes (Ordenar), indiqueu-ne l'ordre i cliqueu 'Guardar'.

8. Si cliqueu la icona de la llista (Llista), podreu veure els usuaris amb els camps que seleccioneu i el seu contingut.