Traspàs d'alumnes

Per traspassar els alumnes d'un curs a un altre


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començarAssistent del traspàs de curs: introducció


Podeu traspassar els alumnes i assignar a quina classe aniran.

1. Seleccioneu el curs escolar origen i cliqueu Traspassar.

               

2. Podeu veure una caixa amb totes les classes, ordenades per etapes. En aquest cas us recomanem fer el traspàs classe per classe. Per fer-lo, seleccioneu una classe i traslladeu-la a l'altra caixa amb la fletxa cap a la dreta.

Podeu marcar Veure alumnes sense classe perquè se us mostrin els alumnes sense classe assignada per poder assignar-los-en una i traspassar-los.

3. Cliqueu 'Continuar'.

Podeu veure els alumnes de les classes seleccionades —i, si ho heu seleccionat, els alumnes sense classe— i la informació sobre la promoció introduïda a l'acta de l'avaluació final (si promociona, si causa baixa, etc.).

A la columna Classe de destí, Clickedu us proposa la mateixa classe del curs següent si l'alumne promociona o la mateixa classe del curs actual si l'alumne no promociona (sempre i quan les lletres de les classes estiguin ben entrades des d'Administració > Acadèmic > Classes i avaluacions > un curs > Administrar classes > Lletra).

               

4. Canvieu les classes que hàgiu de canviar. Podeu copiar una classe seleccionada a tots els alumnes de la pantalla amb la icona dels dos fulls (Copiar a tots els alumnes).

Si la classe de destí és de Batxillerat, podreu seleccionar també la modalitat.

5. Cliqueu 'Guardar'.

Se us redirigirà a la pantalla anterior, on podreu veure que el punt que acabeu de traspassar ha quedat marcat de color blau.6. Cliqueu Veure detallsTornar a traspassar per traspassar els alumnes de les altres classes.

No podreu tornar a traspassar els alumnes ja traspassats, per això us recomanem que al juny feu el traspàs dels alumnes que aprovin al juny i al setembre els que hagin aprovat o suspès a l'extraordinària.

Si heu de fer algun canvi, ho podreu fer o bé des d'AdministracióGestió d'usuarisAlumnes > un alumne > icona de l'usuari (Alumne) > Modificar classe o bé des d'AdministracióAcadèmicAlumnes > un alumne > Moficicar classe.