LOEM 18. Competències transversals: Avaluar-les a final de curs (vídeo)