LOEM 17. Competències transversals: Donar d'alta (vídeo)