Bàsic 1 - Tipus de matèries

Aquí podem veure els diferents tipus de matèries disponibles. En principi hi ha tots els tipus oficials de matèries i s’han mantingut alguns tipus anteriors.

 

1.      Entra al mòdul Administració i, a l’apartat ‘Cursos i matèries’, fes clic al vincle ‘Tipus de matèries’.

 

 

 2.      Aniràs a la pantalla on veuràs els tipus de matèries que hi ha creats.


 

 

L’ordre del tipus de matèries que es llisten a continuació és també l’ordre amb el qual apareixeran als butlletins de notes.

 

Descripció dels tipus de matèries més importants:

 

1. Matèries Comunes

Aquest tipus de matèries els utilitzarem majoritàriament per a les matèries dels cursos de secundària (ESO, Batxillerats, Cicles, No reglats...)

 

Matèries Comunes – comuna: Per defecte, per qualsevol matèria comuna de secundària.

Matèries Comunes – nivells o Matèries Comunes - 4t grup: Per aquelles matèries comunes els alumnes de les quals es reparteixen en grups (flexibles o de desdoblaments) que poden variar a mig curs.

 Per recordar com assignar a començament de curs els alumnes a grups podeu veure l’ajuda del Mòdul Administració / Tasques del mòdul 'Cursos Escolars' / Administrar Alumnes.

 Per recordar com assignar durant el curs els alumnes a grups flexibles o de desdoblaments directament des de la visió del professors podeu veure l’ajuda del Mòdul Matèries / Modificar grups.

Matèries Comunes – itinerari: Per a matèries d’itinerari a 4t d’ESO.

Matèries Comunes – pràctiques empresa: Per a matèries relacionades amb les pràctiques d’empresa. Si modifiquem el tipus hem de mantenir activat el “pràctiques d’empresa”.

 

 

Matèries Comunes – religió: Per a la matèria Religió, per tal que la seva nota no faci mitjana amb la resta de matèries comunes.

 

NOTA: Les matèries comunes de nivell i de desdoblament són únicament per especificar que els alumnes s'organitzen per grups de nivell o desdoblament, però aquesta informació no té cap altra utilitat. Per tant, si la matèria és comuna n'hi hauria prou donant-la d'alta com a Comuna-comuna per tal que la mitjana surti correctament.

 

2. Matèries de Modalitat

Aquest tipus de matèries els utilitzarem majoritàriament per a les matèries dels cursos de Batxillerat i permetran relacionar les matèries amb la seva Modalitat.

Si no volem especificar la modalitat d'una matèria, haurem de seleccionar el tipus 'Matèries de Modalitat - modalitat'.


Matèries de Modalitat - de modalitat: Per a matèries de modalitat sense relacionar-les amb una modalitat concreta.

Matèries de Modalitat - opcional de modalitat: Per a matèries de modalitat que els alumnes puguin escollir com a opció.

Matèries de Modalitat - de modalitat CCSS: Per a matèries de modalitat de Ciències Socials.

Matèries de Modalitat - de modalitat Humanitats: Per a matèries de modalitat d’humanitats.

Matèries de Modalitat - de modalitat Científic: Per a matèries de modalitat de Ciències.

Matèries de Modalitat - de modalitat Tecnològic: Per a matèries de modalitat de Tecnologia.

Matèries de Modalitat - de modalitat Humanitats i CCSS: Per a matèries de modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Matèries de Modalitat - de modalitat Científic i Tecnològic: Per a matèries de modalitat Científica i Tecnològica.

 

3 .Matèries Optatives

Aquest tipus de matèries els utilitzarem majoritàriament per a les matèries dels cursos de secundària (ESO, Batxillerat, Cicles, No reglats...).

Per tal que les mitjanes de curs a ESO siguin correctes, és important configurar correctament les matèries optatives.

Recordeu que a 1r, 2n i 3r ESO el Treball de síntesi no s’ha de crear com una matèria, ja que existeix l'apartat 'Treball de síntesi', que es configura des de la pestanya Administració > Treball de síntesi. Els tutors l'hauran d'avaluar des de Matèries > botó 'Treball de síntesi'.

Igualment, a Batxillerat, el Treball de Recerca tampoc no s’ha de crear com a matèria, ja que existeix l'apartat 'Treball de recerca', que s'administra des de la pestanya Matèries > botó Treball de recerca > Configurar Treball de recerca. (Caldrà que reviseu els permisos del bloc Treball de recerca, des d'Administració > Equips/Càrrecs)

A 4t d'ESO, però, el Projecte de Recerca sí que ha de ser una matèria de tipus Optativa - Projecte de recerca. Ha de ser així per tal que la mitjana la calculi correctament.

 

Matèries Optatives – optativa: Per defecte, per qualsevol matèria optativa de secundària.

 

Matèries Optatives – nivells: Per aquelles matèries comunes els alumnes de les quals es reparteixen en grups (flexibles o de desdoblaments) que poden variar a mig curs.

Per recordar com assignar a començament de curs els alumnes a grups podeu veure l’ajuda del Mòdul Administració / Tasques del mòdul 'Cursos Escolars' / Administrar Alumnes.

Per recordar com assignar durant el curs els alumnes a grups flexibles o de desdoblaments directament des la visió del professors podeu veure l’ajuda del Mòdul Matèries / Modificar grups.

 

Matèries Optatives – desdoblament: Per a matèries optatives per a grups desdoblats en què els alumnes no canvien de grup durant tot el curs.

Matèries Optatives - Activitats alternatives a la Religió: Per a les matèries optatives alternatives a la Religió.

Matèries Optatives - Projecte de recerca: Per a la matèria del Projecte de recerca a 4t d’ESO.

 

NOTA: Les matèries optatives de nivell i de desdoblamentde són únicament per especificar que els alumnes s'organitzen per grups de nivell o desdoblament, però aquesta informació no té cap altra utilitat. Per tant, si la matèria és optativa, n'hi hauria prou donant-la d'alta com a Optativa-optativa per tal que la mitjana surti correctament.

 

4. Crèdits Complementaris

Aquest tipus de matèries els utilitzarem majoritàriament per a les matèries dels cursos de secundària (ESO, Batxillerats, Cicles, No reglats...).

 

Crèdits Complementaris - crèdit complementari: Per a matèries complementàries a partir de secundària.

Crèdits Complementaris - crèdit complementari (semestral): Per a matèries complementàries semestrals a partir de secundària.

Aquestes matèries no apareixen en la documentació oficial.

 

5. Àrees curriculars

Aquest tipus de matèries els utilitzarem majoritàriament per a les matèries dels cursos de Primària i Infantil.

 

Àrees curriculars – curricular: Per defecte, per a qualsevol matèria o àrea curricular de Primària i Infantil.

Àrees curriculars - desdoblament de curs: Per aquelles matèries comunes els alumnes de les quals es reparteixen en grups (flexibles o de desdoblaments) que poden variar a mig curs. 

Per recordar com assignar a començament de curs els alumnes a grups podeu veure l’ajuda del Mòdul Administració / Tasques del mòdul 'Cursos Escolars' / Administrar Alumnes

Per recordar com assignar durant el curs els alumnes a grups flexibles o de desdoblaments directament des la visió del professors podeu veure l’ajuda del Mòdul Matèries / Modificar grups

NOTA: Les matèries curriculars de desdoblament són únicament per especificar que els alumnes s'organitzen per grups de desdoblament, però aquesta informació no té cap altra utilitat. Per tant, si la matèria és curricular, n'hi hauria prou donant-la d'alta com a Curricular-curricular per tal que la mitjana surti correctament.

6. Àrees complementàries

Aquest tipus de matèries l'utilitzarem majoritàriament per a les matèries dels cursos de Primària i Infantil.

 

Àrees complementàries – complementària: Per defecte, per qualsevol matèria o àrea complementària de Primària i Infantil.

 

En principi, les matèries complementàries no s’avaluen amb nota. Per això, cal configurar el tipus de matèria complementària a començament de curs, abans d’entrar-ne cap.

Aquestes matèries no apareixen en la documentació oficial.

 

7. Altres

Altres - no matèria: Usarem el tipus 'no matèries' per crear matèries que només serviran per omplir l’horari dels alumnes i mestres.

Sobretot es farà servir per matèries d’infantil, com per exemple, ‘Bon dia’, ‘Rentar-nos les mans’, ‘Dormir’, etc..., exemples de matèries que només han de sortir a l’horari però que no cal una programació ni avaluació.

 

Cal tenir en compte que en les 'no matèries':

- No es pot passar llista

- No es poden avaluar

- No surt com a l’apartat ‘Matèries’ del professor ni a ‘Les Meves Matèries’ dels alumnes.

 

Recordeu que per horaris del professorat farem servir els ‘hores lectives i no lectives’ de la pestanya Administració.

Com a curiositat, el professor assignat a aquella ‘no matèria’ pot fer una tramesa massiva o crear un esdeveniment de calendari compartit amb els alumnes d’aquella ‘no matèria’.