Cicles formatius 13: Tractament dels mòduls i unitats formatives des del punt de vista del professorat

Un cop entren a la seva plataforma, els professors des de la pestanya Matèries poden accedir a les matèries que imparteixen.

En el cas de cicles formatius LOE, donada l'organització modular, en comptes de mostrar caixes individuals per matèria, s'engloben totes les unitats formatives que imparteix un professor per mòduls concrets.

 

I es presenten els mòduls i les unitats formatives que té assignades el professor de la següent manera:

 

 

 

Cada vincle que representa una unitat formativa es pot clicar, i desplegarà un menú amb les opcions configurades i disponibles (continguts per fer les programacions, ítems avaluatius per introduir les parcials i els percentatges, alumnes per introduir les notes i fer el càlcul final i les observacions i sessions per passar llista, anotacions...