Administrar etiquetes

Mitjançant aquesta opció podrem entrar nous models d’etiquetes que s’incorporin als per defecte ja existeixen a Clickedu

Per fer-ho, heu d'accedir a Administració, mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions, apartat Administrar etiquetes. 

 

Hi veureu una taula amb les etiquetes ja entrades, el seu nom, mides i marges i la possibilitat de modificar-les o bé d’esborrar-les.
Si li premem el botó nova etiqueta podrem introduir el nom de l’etiqueta, l’amplada i l’alçada i els marges esquerra i superior tal i com ens venen especificats a la caixa de les etiquetes i com sempre guardar abans de sortir.


New layer...