Agrupacions de conceptes

Per agrupar els conceptes facturables per poder generar certificats de pagament


Si voleu generar certificats de pagament, necessiteu que els conceptes facturables estiguin en agrupacions, com ensenyamentextraescolarsmenjadorcompres, etc.

1. Des del bloc Gestió, accediu al mòdul Rebuts.

2.Creació i assignació de rebuts, cliqueu Agrupacions de conceptes.

Veureu les agrupacions que tingueu creades.

3. Per afegir una nova agrupació, cliqueu Nou i escriviu-ne el nom.

4. Seleccioneu els conceptes facturables que formen part de l'agrupació.

Una agrupació també pot tenir tarifes de serveis i preus d'articles, que els haureu d'incloure des de la seva respectiva pantalla de creació/edició.

5. Cliqueu Guardar.

Per esborrar una agrupació, seleccioneu-la i cliqueu Guardar. El sistema no us deixarà eliminar una agrupació si té conceptes facturables assignats.

Aquestes agrupacions les podeu utilitzar per agrupar:

a) Conceptes facturables (Gestió > RebutsCreació i assignació de rebutsConceptes facturables > un concepte).

               

b) Tarifes de serveis (Gestió > Extraescolars/Menjador/Acollida/TransportAdministrar preus > un preu).

               

c) Preus d'articles (GestióVendes i activitatsArticles > un article).