Com crear un usuari web amb permís limitat

Aquest apartat està pensat per configurar un usuari que hagi d’administrar un apartat específic de la web. L’exemple clar és un pare de l’AMPA que hagi de gestionar una part del lloc web. El que es vol és que d’aquesta manera entri a Clickedu de forma limitada i només vegi el bloc web i el bloc de comunicació, si així ho considereu.

Cal destacar que aquest usuari haurà de ser del tipus  PD o PAS i només haurà de tenir el permís ‘Administració parcial de continguts web’. Recordeu que dins dels permisos, a la pestanya Perfils pel PD o pel PAS (segons sigui el cas) no hi haurà d'haver cap permís seleccionat.

 

1. S’ha de crear un equip o càrrec (tan se val de quin tipus sigui si PD o PAS) i assignar-li el permís 'Administració parcial de continguts web'

2. Assignar un usuari (en el cas de EQUIPS)

3.  Assignar a cada usuari de l'equip i/o al càrrec els permisos específics web corresponents i als punts que ha creat cada escola (si pot crear punts nous de menú).

               

               

               

 

4. Quan l’usuari entra a la plataforma només veurà aquells mòduls per als quals tingui permís.