Llistat d'alumnes amb matèries pendents i recuperades

Per saber quines matèries estan pendents o tenen notes de recuperació


Per a les etapes d'ESO i Batxillerat, en les quals es pot informar la convocatòria extraordinària i els resultats de les matèries pendents de l'etapa, podeu obtenir un llistat amb aquelles matèries que tenen notes de recuperació.

 


 

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Documentació.

2.Llistats, cliqueu Llistat d'alumnes amb matèries recuperades.

Hi veureu aquells alumnes que tenen alguna matèria recuperada, també aquells alumnes que tenen matèries encara pendents però tenen alguna nota de recuperació.