Llistat d'alumnes amb matèries pendents

Per saber quines matèries estan pendents d'aprovar


Per a les etapes d'ESO i Batxillerat, en les quals es pot informar la convocatòria extraordinària i els resultats de les matèries pendents de l'etapa, podeu obtenir un llistat amb aquelles matèries que no estan aprovades.

 


 

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Documentació.

2.Llistats, cliqueu Llistat d'alumnes amb matèries pendents.

Hi veureu aquells alumnes que tenen alguna matèria per recuperar, també aquells alumnes que tenen matèries pendents de cursos anteriors entrades directament, sigui perquè són alumnes nous o perquè les notes s'han importat.