Avaluar una taula d'objectius d'etapa

Per indicar l'assoliment dels objectius d'etapa d'una matèria


Podeu tenir un sistema d'avaluació complementari a les notes que permet indicar l'assoliment de diferents objectius d'una matèria al llarg de tota una etapa. Vegeu com administrar aquest sistema aquí.

El tutor pot consultar les taules d'objectius d'etapa dels seus alumnes des de MatèriesLa meva classeAlumnesTaules d'objectius d'etapa.

 


 

1. Des del bloc Matèries, aneu a la matèria a la qual tingueu una taula d'objectius d'etapa assignada.

2. Cliqueu Avaluar.

3.Accions cliqueu la taula amb la qual voleu treballar.

               

4. Seleccioneu aquells objectius que s'hagin complert o escolliu el quantificador dels objectius, segons el sistema d'avaluació definit per a la taula.

5. Guardeu per alumne clicant 'Guardar alumne' o guardeu tots els alumnes clicant 'Guardar', a baix de tot.

6. Cliqueu la icona de les barres (Estadístiques) per veure la superació dels objectius. A les columnes d'Adquisició d'objectius es mostren els objectius superats en cursos anteriors, en el curs corresponent o en cursos posteriors.