Llistat d'emergència

Des d'aquest apartat, al qual podeu accedir des d'AdministracióGestió d'usuarisLlistatsLlistats d'usuarisLlistat d'emergència, podreu generar un llistat per saber quins usuaris teniu al centre actius en el moment de generar-lo: inclourà els seus nom i cognoms, els telèfons de contacte i una columna on s'indica si l'alumne ha faltat aquell dia. Si passeu llista cada hora, s'indicarà l'hora concreta de l'absència; si ho feu de tot el dia o matí i tarda, s'indicarà quan ha faltat (tot el dia, al matí o a la tarda). En ambdós casos, la fila corresponent apareixerà d'un color diferent, per destacar-hi aquesta informació.

D'altra banda, a la part superior del llistat apareix informació relacionada amb les exclusions horàries que hi hagi el dia en què es genera el llistat.

               

A la part superior dreta trobareu un botó per exportar el llistat a Excel i un altre per accedir a l'apartat Avisos de consergeria, ja que està relacionat amb l'assistència dels alumnes.