Llistat de transport

Per obtenir llistats amb les dades de transport

  • Permís necessari: Gestionar Transport (Serveis > Transport)

 


 

1. Des del bloc Gestió, accediu al mòdul Transport.

2. Cliqueu 'Llista de transport'.

               

3. Seleccioneu la ruta de la qual voleu obtenir el llistat i especifiqueu els dies que voleu incloure.

4. Marqueu si voleu llistar tots els alumnes o només els que tenen inscripcions permanents o puntuals i seleccioneu si els voleu ordenar per classe en lloc de per cognoms.

5. Cliqueu 'Imprimir llegenda' per obtenir un PDF amb la relació de rutes i parades amb els seus codis.

6. Cliqueu 'Descarregar llistat' per obtenir un arxiu tipus Excel.

7. Cliqueu 'Generar' per obtenir un PDF amb els criteris escollits.

8. Cliqueu 'Generar carnets' per generar un PDF amb les targetes que podreu donar als alumnes.