Importar guia didàctica

Per importar la programació des del vostre ordinador

Si l'editorial dels vostres llibres de text té guies didàctiques i les voleu importar a Clickedu, us podreu descarregar una plantilla per copiar-los-hi i no haver-los d'entrar manualment al programa. A més, si treballeu amb llibres de text de La Galera, podreu convertir la seva guia didàctica en continguts d'una matèria sense haver de tocar cap arxiu.

 


 

1. Des del bloc Matèries, aneu a la matèria de la qual voleu importar la guia didàctica i cliqueu Continguts.

2. Cliqueu 'Importar guia didàctica'.

               

3. Descarregueu-vos l'arxiu on haureu d'introduir la guia clicant 'Descarregar plantilla'.

4. Introduïu la guia didàctica a l'arxiu i guardeu-lo.

Cada unitat (columnes) serà un nou punt de continguts i cada contingut (files), un element genèric dels que ja tingueu creats (vegeu com configurar els continguts genèrics aquí).

5. Des de Clickedu, cerqueu aquest arxiu, carregueu-lo i cliqueu 'Importar'.

Anireu a una pantalla per associar cada contingut amb el seu element genèric de la unitat.

               

6. Seleccioneu quins continguts han d'anar a quins elements genèrics i cliqueu 'Assignar'.

Tornareu a la pantalla de continguts, on podreu veure i modificar la guia didàctica importada.


 
GUIES DIDÀCTIQUES DE TEXT-LA GALERA

Per convertir les guies didàctiques de Text-La Galera en continguts d'una matèria només cal que tingueu el llibre de l'editorial associat a la matèria corresponent (vegeu com fer-ho aquí).

Si teniu el llibre de Text-La Galera ben lligat amb la matèria, veureu que al costat del botó 'Importar guia didàctica' apareix el botó 'Importar guia didàctica TLG'.

Cliqueu aquest botó i accedireu directament a la pàgina per associar els continguts amb els elements genèrics.