Històric de cobraments (Comptabilitat)

Per obtenir llistats de cobraments


En aquest apartat hi ha quatre eines. Un cop accediu a una de les tres primeres, ja hi ha les altres dues, perquè no deixen de ser opcions de filtratge per fer el llistat. La darrera eina és per consultar els cobraments dels alumnes.

LLISTAT DE COBRAMENTS

1.
Aneu a ComptabilitatConsultesHistòrics de cobraments i cliqueu qualsevol dels tres llistats.

Podeu filtrar per tipus de cobrament, centre, assentament i l’import del pagament.

               COBRAMENTS D'ALUMNES

1. Aneu a ComptabilitatConsultesHistòrics de cobraments i cliqueu Cobraments d'alumnes.

Podeu filtrar per centre i interval de dates.

Podreu consultar (icona de l'ull) i eliminar (icona de la x) cada assentament.