Configuracions d'assentaments

Per definir els subcomptes i els codis per als assentaments


Perquè els centres pugueu realitzar una millor generació d'assentaments i aplicar a Clickedu el mateix criteri que seguiu en el vostre programa de comptabilitat, els usuaris tenen un camp, Codi subcompte (AdministracióGestió d'usuarisun usuari > Modificar > Personal). Gràcies a aquest codi personalitzat podreu evitar que hi hagi possibles conflictes d'identificació entre escoles.

1. Des del bloc Gestió, accediu al mòdul Assentaments.

2.Manteniments, cliqueu Configuracions.

          

3. Informeu el subcompte de caixa.

4. Cliqueu 'Desbloquejar' si desitgeu modificar algun dels altres camps. Sapigueu, però, que si modifiqueu algun camp, s'esborraran els assentaments guardats (tot i així, nosaltres en guardarem una còpia per si hi hagués qualsevol problema).

5. Informeu la mida dels comptes, la mida dels subcomptes, el codi de l'escola que voleu que aparegui en els assentaments i els tipus d'usuaris dels quals vulgueu que apareguin els codis comptables que hàgiu personalitzat en els seus assentaments.

El programa només us deixarà seleccionar aquells tipus d'usuaris dels quals tots els usuaris tinguin els codis dels subcomptes personalitzats.

Per no haver d'introduir aquests codis usuari per usuari teniu dues alternatives:
— Crear una graella d'usuaris amb aquest camp (vegeu més informació aquí).
— Aprofitar l'importador de dades d'usuaris per generar un Excel amb els usuaris i aquest camp i així poder afegir-hi els codis i després pujar-lo a la plataforma (vegeu més informació aquí).

Tingueu en compte que si en aquesta pantalla teniu seleccionat un tipus d'usuari i algun usuari d'aquest tipus no té informat el codi del subcompte, el programa no us deixarà accedir al mòdul Rebuts.

A més, un cop guardeu aquestes configuracions amb algun tipus d'usuari seleccionat, per seguretat no podreu desseleccionar-lo.

6. Cliqueu 'Guardar'.