Recomanacions

Per introduir recomanacions per als alumnes


Es poden fer servir les recomanacions per poder informar els alumnes sobre activitats de coneixement i aprenentatge, per exemple:
— Proporcionar als alumnes activitats de reforç i ampliació
— Objectius i claus d'una assignatura o d'una unitat de programació concreta
— Tasques de repàs o ampliació sobre activitats treballades a classe
— Lectures, exposicions, documentals, pel·lícules relacionades amb alguna matèria o unitat treballada a classe

Aquesta informació també serà visible a la plataforma dels pares. Per aquest motiu, també es pot fer servir per:
— Informar del material necessari per a sortides

 
1. Des del bloc Matèries, entreu al mòdul de la vostra classe o de la vostra matèria.

2. A l'apartat Eines del professor, cliqueu Recomanacions.

                

3. Per crear una recomanació cliqueu 'Nova recomanació' i ompliu els diferents camps.

                 

L'enllaç que introduïu al camp Vincle cal que comenci amb https:// o http://.

4. Cliqueu 'Guardar'.

Les recomanacions actives seran visibles a la plataforma de les famílies.

                 

Si voleu que una recomanació deixi de ser visible la podeu editar i marcar com a inactiva.COPIAR RECOMANACIONS

També podeu copiar recomanacions entre matèries.

1. Cliqueu 'Copiar recomanacions'.

               

2. Marqueu si voleu copiar les observacions a una altra matèria (Copiar recomanacions) o les voleu obtenir (Obtenir recomanacions).

3. Marqueu si voleu copiar les observacions entre diferents cursos de la mateixa matèria (De la matèria actual) o entre diferents matèries del curs actual (Les meves matèries).

4. Escolliu, en el desplegable, el curs o la matèria al/del qual voleu copiar les recomanacions.

5. Seleccioneu les recomanacions que voleu copiar i cliqueu 'Guardar'.

Podeu copiar i obtenir recomanacions entre grups o cursos de la mateixa matèria.
Amb permís, però, podeu copiar i obtenir recomanacions de qualsevol matèria, curs i professor.

  • Permís necessari: Copiar recomanacions.
 


Podeu activar aquesta eina des d'AdministracióAcadèmicEstructura de cursos > una etapa o cicle > icona del llapis lila (Modificar funcionament) > Eines de les matèries.