Recomanacions

Per introduir recomanacions per als alumnes


Es poden fer servir les recomanacions per poder informar els alumnes sobre activitats de coneixement i aprenentatge, per exemple:
— Proporcionar als alumnes activitats de reforç i ampliació
— Objectius i claus d'una assignatura o d'una unitat de programació concreta
— Tasques de repàs o ampliació sobre activitats treballades a classe
— Lectures, exposicions, documentals, pel·lícules relacionades amb alguna matèria o unitat treballada a classe

Aquesta informació també serà visible a la plataforma dels pares. Per aquest motiu, també es pot fer servir per:
— Informar del material necessari per a sortides

 
1. Des del bloc Matèries, entreu al mòdul de la vostra classe o de la vostra matèria.

2. A l'apartat Eines del professor, cliqueu Recomanacions.

               

3. Per crear una recomanació cliqueu la icona  (Nova recomanació) i ompliu els diferents camps.

                 

L'enllaç que introduïu al camp Vincle cal que comenci amb https:// o http://.

4. Cliqueu Guardar.

Les recomanacions actives seran visibles a la plataforma de les famílies.

                 

Si voleu que una recomanació deixi de ser visible la podeu editar i marcar com a inactiva.COPIAR RECOMANACIONS

També podeu copiar recomanacions entre matèries.

1. Cliqueu   (Copiar recomanacions).

               

2. Marqueu si voleu copiar les recomanacions a una altra matèria (Copiar recomanacions) o les voleu obtenir d'una altra matèria (Obtenir recomanacions). A CursosMatèries, escolliu aquesta altra matèria. 

Si les recomanacions han estat desactivades, hi ha l'opció Mostrar recomanacions inactives.

3. Marqueu si voleu copiar les recomanacions de la mateixa matèria (De la matèria actual) o d'altres matèries que impartiu (Les meves matèries)

4. Si voleu copiar recomanacions de la matèria actual, seleccioneu el curs al desplegable Curs escolar. La matèria se seleccionarà automàticament al desplegable Matèries.

5. Si voleu copiar recomanacions d'una altra matèria que impartiu, seleccioneu-la al desplegable Matèries.

6. Feu clic a Cercar, seleccioneu les recomanacions i cliqueu Copiar.

Amb el permís Copiar recomanacions podeu copiar i obtenir recomanacions de qualsevol matèria, curs acadèmic i professor.

  • Permís necessari: Copiar recomanacions.

 


 

Podeu activar aquesta eina des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > una etapa o cicle > (Continguts i eines de les matèries) > Eines de les matèries.