Passar llista al professorat

Per llistar l’assistència del personal i registrar-ne les absències, absències justificades, retards i retards justificats


Podreu marcar les absències i els retards del personal del centre (amb comentaris i motius) per un dia, un interval de dates i per a sessions concretes. També podreu obtenir estadístiques i un llistat d'assistència del dia.

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Passar llista al professorat.

  • Permís necessari: Gestió > Passar llista al professorat.

2. Aneu a la pestanya Diària, Interval o Sessió segons el tipus d'absència o retard que vulgueu informar.

3. Introduïu el dia o dies en què voleu marcar l'absència o retard i cerqueu l'usuari.

Per poder cercar el personal d'administració i serveis cal que marqueu Mostrar personal d'administració i serveis.

               

4. Per a l'usuari afectat, marqueu si s'ha produït —o es preveu que es produeixi— una absència, una absència justificada, un retard o un retard justificat. Podeu afegir comentaris i també motius de l'absència o el retard.

Aquests motius es poden modificar, amb permisos, amb la icona de la part superior dreta (Motius d'absència i retard), que obrirà una pestanya que us dirigirà a AdministracióTipus, configuracions i importacions/exportacionsMotius d'absència i retard.

Els retards marcats a Diària i a Interval només afectaran la primera sessió dels dies. Si l'usuari arriba amb retard més tard de la primera sessió, haureu d'introduir-ho des de Sessions, marcant absència a les sessions que falti senceres i retard a aquella sessió en què arribarà quan ja hagi començat.

Des de Diària i Interval podeu marcar que una absència només afecta mig dia (el matí o la tarda). D'aquesta manera, no es marcarà una absència per a totes les matèries del dia, sinó només a les sessions d'abans de les 14.00 h o de després, respectivament. El mateix passa amb els retards: si es marca que és per a la tarda, només es marcarà retard a la primera sessió a partir de les 14.00 h.

A la pestanya Diària, per cada usuari podeu clicar  (Assistència per sessió) per veure les sessions del dia de l'usuari.

A la part inferior de la pantalla teniu dues llegendes amb la descripció dels codis de les absències i retards i dels seus motius.

5. Cliqueu Guardar.

6. Amb la icona (Estadístiques) podeu consultar estadístiques sobre les absències i retards i els seus motius. Podeu veure-les per dia, per sessió o per codi.

7. Amb la icona (Llistat d'assistència) podeu veure les absències i retards de les dates que desitgeu.

8. Si treballeu amb el control d'assistència dels treballadors de Clickedu, amb la icona (Assistència treballadors) podreu accedir directament al mòdul. A més, a la pestanya Diària, per cada usuari podreu clicar per veure l'assistència de l'usuari d'aquell dia.

9. A la pestanya Substitucions, amb permisos, es poden assignar substituts per a les absències i retards.