Pagaments (Comptabilitat)


Índex:
Pagament de l'IRPF
Pagament de la Seguretat Social
Pagament de la nòmina
Pagament d'embargaments
Pagament de factures
Liquidació de l'IVA
Pagament de l'IVA

PAGAMENT DE L'IRPF, DE LA SEGURETAT SOCIAL, DE LA NÒMINA I DELS EMBARGAMENTS

Aquesta eina us permet registrar el pagament de totes les dades introduïdes als assentaments de les nòmines i registrar-ne un assentament automàticament.

També podeu registrar-ne les bonificacions pertinents.

1. Aneu a ComptabilitatEntrada de dadesPagaments i entreu al tipus de pagament que desitgeu.

               PAGAMENT DE FACTURES

Aquesta eina permet registrar com s’han pagat les factures rebudes. Aquestes les haureu registrat a Assentaments de factures (com s'explica aquí).

1. Aneu a ComptabilitatEntrada de dadesPagaments > Pagament de factures.

               

Podreu introduir les dades necessàries per tramitar-ne el pagament al sistema i, posteriorment, realitzar-ne els assentaments corresponents.

2. 
Un cop emplenades, podreu marcar que la factura o factures ja estan pagades des de l’opció de la columna de l’esquerra.

Finalment podreu realitzar un assentament individual de cada factura pagada o bé agrupar-les totes en un mateix assentament amb els botons inferiors dret i esquerre.LIQUIDACIÓ DE L'IVA

1. Aneu a Comptabilitat > Entrada de dades > Pagaments > Liquidació de l'IVA.

En aquesta pantalla podreu cercar per escola i data de venciment totes les liquidacions d’IVA pendents, per poder-les confirmar i generar-ne els assentaments pertinents.PAGAMENT DE L'IVA

1. Aneu a Comptabilitat > Entrada de dades > Pagaments > Pagament de l'IVA.

Aquesta eina us permetrà, visualitzant els assentaments de la liquidació d’IVA, decidir com gestionar els cobraments o pagaments de l’IVA, i generar-ne els assentaments corresponents.