Avaluar el projecte

Per avaluar un projecte


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Crear un projecte


Podeu avaluar els diferents grups dels projectes posant notes finals i dels diferents instruments d'avaluació que definiu. També podeu realitzar valoracions individuals dels alumnes.

1. Des del bloc Matèries o des de dins d'una matèria cliqueu Projectes.

2. Per crear instruments d'avaluació cerqueu el projecte que desitgeu —i que en sigueu propietari— i cliqueu (Avaluació final).

               

3. Per definir com s'ha d'avaluar el projecte cliqueu Gestionar instruments d'avaluació.

4. Cliqueu Nou instrument d'avaluació i escriviu el nom i el codi de l'instrument.

Si alguna de les matèries del projecte té ítems, podeu lligar aquest instrument d'avaluació a algun d'ells.

5. Cliqueu Guardar.

Els instruments d'avaluació els podeu editar () i, si no s'han fet servir, esborrar ().

També podeu crear una rúbrica per poder-los avaluar, amb el botó Nova rúbrica o obtenir-la clicant Copiar de les meves rúbriques o Copiar de totes les rúbriques.
Un cop l'hàgiu creat podeu clicar (Editar instrument d'avaluació) per lligar la rúbrica a ítems avaluatius de les matèries del projecte.

6. Per avaluar els instruments que hàgiu creat, torneu a la pàgina anterior i poseu les notes.

Podeu avaluar una rúbrica lligada al projecte clicant (Avaluar rúbrica).

Si un instrument d'avaluació està lligat a ítems avaluatius, també hi ha la possibilitat de posar notes individuals. Cliqueu , introduïu les notes que varien de la general i cliqueu Guardar. En guardar s'enviaran automàticament aquestes notes individuals als ítems avaluatius corresponents.

7. Poseu notes finals i comentaris i cliqueu Guardar.

També podeu afegir notes finals individuals i valoracions inicials i finals clicant  (Avaluar per alumne).

8. Torneu a entrar a Avaluació final () i cliqueu Enviar notes als ítems per passar la nota del projecte als ítems seleccionats a l'hora de crear el projecte (també les notes individuals que tingueu).

Si teniu una rúbrica lligada a ítems, perquè s'hi enviïn les notes heu d'anar a la rúbrica.